I. HỆ CAO ĐẲNG

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 800 sinh viên

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ, Xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2020

- Tổ hợp môn xét tuyển: Khối A00 (Toán, Vật lý, Hoá học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả học tập của 02 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12. (Môn toán nhân hệ số 2)

- Điểm chuẩn trúng tuyển: 16 điểm.

1. Khoa Điện

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Công nghệ điện tử và năng lượng toà nhà

6510314

35

>>

Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hoà không khí

6510315

35

>>

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

30

>>

Điện tử dân dụng

6520224

30

>>

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm BA có cấp điện áp từ 110kv trở xuống

6520244

60

>>

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm BA có cấp điện áp từ 220kv trở lên

6520243

60

>>

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm BA điện áp từ 110Kv trở xuống

6520257

60

>>

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây  và trạm BA có điện áp từ 220Kv trở lên

6520256

60

>>

Điện công nghiệp

6520227

50

>>

Đo lường điện

6520259

30

>>

 2. Khoa Kinh tế

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Quản trị kinh doanh

6340404

30

>>

Kế toán

6340301

50

>>

Kế toán doanh nghiệp

6340302

30

>>

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6810101

15

>>

Tài chính - Ngân hàng

6340202

30

>>

 

3. Khoa Khoa học Cơ bản

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Công nghệ thông tin

6480201

30

>>

Tin học văn phòng

6480203

50

>>

Tin học ứng dụng

6480205

50

>>

Phiên dịch tiếng anh du lịch

6220203

20

>>

4. Khoa xây dựng

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

6510103

20

>>

Kỹ thuật xây dựng

6580201

40

>>

Công nghệ may

6540204

30

>>

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201

50

>>

 

II. HỆ TRUNG CẤP

- Thời gian đào tạo: 02 năm (chỉ lấy bằng trung cấp) ; 03 năm (tốt nghiệp lấy đồng thời hai bằng trung cấp, được tham gia thi THPT quốc gia hệ GDTX)

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000 học sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ

- Tổ hợp môn xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hoá học)

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả học tập của 02 học kỳ lớp 8 và học kỳ 1 của lớp 9 hệ THCS.

- Điểm chuẩn trúng tuyển: 15 điểm

1. Khoa Điện

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Đo lường điện

5520259

30

>>

Điện công nghiệp và dân dụng

5520223

120

>>

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kv trở xuống

5520244

70

>>

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220kv trở lên

5520243

70

>>

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110Kv trở xuống

5520257

50

>>

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây  và trạm biến áp có điện áp từ 220Kv trở lên

5520256

50

>>

Xây lắp đường dây và trạm điện

5520242

20

>>

 

 2. Khoa Kinh tế

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

20

>>

Kế toán doanh nghiệp

5340302

50

>>

Quản lý doanh nghiệp

5340420

30

>>

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

5340101

20

>>

Nghiệp vụ bán hàng

5340119

20

>>

Quản lý và kinh doanh khách sạn

5340422

15

>>

Quản lý và kinh doanh du lịch

5340421

20

>>

Tài chính – Ngân hàng

5340202

30

>>

 

3. Khoa Tin

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Tin học ứng dụng

5480205

50

>>

Tin học văn phòng

5480203

50

>>

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

5480202

30

>>

Phiên dịch tiếng Anh du lịch

5220203

30

>>

4. Khoa xây dựng

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Xây dụng dân dụng và công nghiệp

5580202

50

>>

Cơ khí chế tạo

5520117

30

>>

Công nghệ may và thời trang

5540204

30

>>

 

III. HỆ SƠ CẤP

- Thời gian đào tạo: 03 đến 06 tháng

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 

- Đối tượng tuyển sinh: 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

1. Khoa Điện

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Lập trình PLC

 

30

>>

Điện công nghiệp và dân dụng

 

30

>>

Điện tử dân dụng

 

30

>>

Điện công nghiệp

 

30

>>

Điện dân dụng

 

30

>>

Điện lạnh

 

30

>>

Sửa chữa điện lạnh ô tô

 

30

>>

Sửa chữa điện công nghiệp

 

30

>>

Sửa chữa điện dân dụng

 

30

>>

Sửa chữa điện nước dân dụng

 

30

>>

Sửa chữa điện lạnh

 

30

>>

Sửa chữa quạt, động cơ điện và máy biến áp

 

30

>>

Lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất

 

30

>>

Xây lắp điện

 

30

>>

Lắp đặt thiết bị điện công trình

 

30

>>

Lắp đặt thiết bị điện

 

30

>>

Quản lý kinh doanh điện năng

 

30

>>

Hệ thống điện

 

30

 

Đo lường điện

 

30