- Thời gian đào tạo: 02 năm (chỉ lấy bằng trung cấp) ; 03 năm (tốt nghiệp lấy đồng thời hai bằng trung cấp, được tham gia thi THPT quốc gia hệ GDTX)

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000 học sinh

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương trở lên

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ

- Tổ hợp môn xét tuyển: (Toán, Vật lý, Hoá học)

- Phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả học tập của 02 học kỳ lớp 8 và học kỳ 1 của lớp 9 hệ THCS.

- Điểm chuẩn trúng tuyển: 15 điểm

1. Khoa Điện

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Đo lường điện

5520259

30

>>

Điện công nghiệp và dân dụng

5520223

120

>>

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kv trở xuống

5520244

70

>>

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220kv trở lên

5520243

70

>>

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110Kv trở xuống

5520257

50

>>

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây  và trạm biến áp có điện áp từ 220Kv trở lên

5520256

50

>>

Xây lắp đường dây và trạm điện

5520242

20

>>

 

 2. Khoa Kinh tế

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

20

>>

Kế toán doanh nghiệp

5340302

50

>>

Quản lý doanh nghiệp

5340420

30

>>

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

5340101

20

>>

Nghiệp vụ bán hàng

5340119

20

>>

Quản lý và kinh doanh khách sạn

5340422

15

>>

Quản lý và kinh doanh du lịch

5340421

20

>>

Tài chính – Ngân hàng

5340202

30

>>

 

3. Khoa Tin

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Tin học ứng dụng

5480205

50

>>

Tin học văn phòng

5480203

50

>>

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

5480202

30

>>

Phiên dịch tiếng Anh du lịch

5220203

30

>>

4. Khoa xây dựng

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Xây dụng dân dụng và công nghiệp

5580202

50

>>

Cơ khí chế tạo

5520117

30

>>

Công nghệ may và thời trang

5540204

30

>>

Đối tác
Trường liên kết