- Thời gian đào tạo: 03 đến 06 tháng

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 

- Đối tượng tuyển sinh: 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

1. Khoa Điện

Ngành

Chỉ tiêu

Đăng ký

Lập trình PLC

 

30

>>

Điện công nghiệp và dân dụng

 

30

>>

Điện tử dân dụng

 

30

>>

Điện công nghiệp

 

30

>>

Điện dân dụng

 

30

>>

Điện lạnh

 

30

>>

Sửa chữa điện lạnh ô tô

 

30

>>

Sửa chữa điện công nghiệp

 

30

>>

Sửa chữa điện dân dụng

 

30

>>

Sửa chữa điện nước dân dụng

 

30

>>

Sửa chữa điện lạnh

 

30

>>

Sửa chữa quạt, động cơ điện và máy biến áp

 

30

>>

Lắp đặt điện cho cơ sở sản xuất

 

30

>>

Xây lắp điện

 

30

>>

Lắp đặt thiết bị điện công trình

 

30

>>

Lắp đặt thiết bị điện

 

30

>>

Quản lý kinh doanh điện năng

 

30

>>

Hệ thống điện

 

30

 

Đo lường điện

 

30

 
Đối tác
Trường liên kết