CÁC KHOA VÀ BỘ MÔN TRỰC THUỘC

Khoa Điện :

- Gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Hệ thống Điện;Tự động hóa; Quản lý vận hành lưới Điện; Điện – Điện tử; Điện – Điện lạnh; Xây dựng Đường dây và Trạm biến áp;

Khoa Xây dựng:

- Gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kinh tế Xây dựng; Cơ khí – Chế tạo máy

 Khoa Kinh tế - Tài chính:

- Gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Kế toán; kế toán doanh nghiệp; Kế toán tổng hợp; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Kế toán hành chính sự nghiệp; Quản trị kinh doanh; quản trị nhà hàng và khách sạn; kinh doanh khách sạn, du lịch và thương mại.

 Khoa Khoa học Cơ bản

- Gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Tin học ứng dụng; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Toán; Vật lý; Hóa học; Ngoại ngữ; Công nghệ thông tin; may thời trang; phiên dịch tiếng anh du lịch.

 Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính trị - Pháp luật.

Đối tác
Trường liên kết